ضمن پوزش احتراما به اطلاع کلیه مشترکین شهرستان انار می رساند از ساعت 24 مورخ 93/9/25 لغایت 5 بامداد مورخ93/9/26 کلیه ارتباطات سیار وثابت انار ، کشکوئیه ، بیاض وتوابع قطع خواهد گردید.           


اخبار و رویدادها