مشترکین محترم تلفن‌های ثابت در شهرستان‌ها و روستاهای استان کرمان برای اطلاع از تغییرات و دریافت شماره جدید خود به آدرس اینترنتی http://kermantel.ir/hamkodi/hamkodi.php مراجعه نموده و یا با سامانه گویای 6060 تماس بگیرید.

 


اخبار و رویدادها