اشنایی کودکان با تجهیزات مخابراتی

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

جمعی از کودکان مهد کودک مادر از مرکز مخابراتی سیدالشهدا بازدید و با تجهیزات مخابراتی آشنا شدند.در خاتمه بازدید کودکان با حضور در سالن آمفی تئاتر مخابرات منطقه کرمان در برنامه ای که مخابرات برای آموزش آنان تدارک دیده بود شرکت کردند.