یک طرفه شدن سیم کارتهای بدون هویت و پاسخ مدیر تجاری مخابرات منطقه کرمان

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

مصاحبه تلویریونی مهندس محمدی قوام مدیر تجاری مخابرات منطقه کرمان در خصوص یکطرفه شدن سیم کارتهایی که مالکین آنها معلوم نیست روز دوشنبه 13دی ماه برگزار شد. مهندس محمدی قوام با اشاره به اینکه بحث سیم کارتهای بدون هویت مربوط به کلیه اپراتورها است افزود:در ماه گذشته با تکلیفی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات به صورت کشوری به کلیه اپراتورها شده بود اطلاع رسانی به صورت پیامکی انجام شده است وی گفت:در این اطلاع رسانی از مشترکینی که سیم کارت آنها به نام خودشان نیست و یا شخصی که فوت شده و از سیم کارتش اقوام او استفاده می کنند و همچنین افرادی که زیر سن 18سال بوده اند جهت تعیین تکلیف به دفاتر پیشخوان و ادارات مخابرات سطح استان مراجعه نمایند.مدیر تجاری مخابرات منطقه کرمان در ادامه افزود:جهت رفاه حال همشهریان تمام ادارات مخابرات سطح استان و 35 دفتر پیشخوان آماده پاسخگویی در این خصوص می باشند.