اهدای خون اهدای زندگی

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

باهماهنگی اداره روابط عمومی، اکیپ سازمان انتقال خون روز شنبه 16دی ماه در ساختمان معاونت شبکه مخابرات منطقه کرمان اقدام به خونگیری از کارکنان کردند گفتنی است در این اقدام خیرخواهانه جمعی از همکاران مخابراتی 13950ccاز خون خود را به نیازمندان اهدا کردند.