کسب رتبه پنجم کشوری درعملکرد نظام پیشنهادات توسط مخابرات منطقه کرمان

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

کمیته نظام پیشنهادات مخابرات منطقه کرمان در نه ماهه اول سال96 رتبه پنجم را در کشور در زمینه عملکرد نظام پیشنهادها ورتبه دوم در عملکرد منطقه بدست آورده است.ضمن تبریک به همکارانی که در کسب این رتبه تلاش کرده اند برایشان آرزوی توفیق روز افزون داریم.