جلسه مشترک مخابرات با فرمانداری کوهبنان

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

 جلسه ای روز شنبه2تیرماه باحضور مهندس محمدی قوام مدیرتجاری مخابرات منطقه کرمان و فرماندار شهرستان کوهبنان برگزار شد.در این جلسه مشکلات ناشی از زلزله و بازسازی های پس از آن مطرح و توضیحاتی ارائه گردید.گفتنی است  در این جلسه از ضرورت توسعه شبکه دولت و نقش فرمانداری در تسهیل و پیشرفت این شبکه بحث شد و راهکارهای لازم ارائه گردید.