درسهایی از قرآن

شرکت جمعی از اعضای کمیته بانوان مخابرات منطقه کرمان در کلاس درسهایی از قرآن حجه السلام والمسلمین قرائتی

به گزارش اداره روابط عمومی وبه همت کمیته بانوان استانداری کرمان جمعی از همکاران خانم  در کلاس درسهایی از قرآن  حجه السلام قرائتی  شرکت نمودند گفتنی است دراین جلسه استاد قرائتی در خصوص شان وارزش زن در جامعه وخانواده بر طبق آیات وروایات قران کریم به ایراد سخن پرداخت .همچنین مدعوین در این جلسه از  زیارت عاشورا وذکر مصیبت امام حسین (ع) که توسط ذاکر ومداح اهلبیت قرائت گردید استفاده کردند.