اولین دوره بازی های مهیج وپر هیجان پینت بال

 

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان اولین دوره بازی های مهیج و پرهیجان پینت بال  ویژه آقایان با حضور35 نفر از همکاران محترم و فرزندان ایشان در قالب 7 تیم 5 نفره در شهریور97 به میزبانی آکادمی پینت بال اساطیر واقع در جنگل قائم برگزار گردید . تیم های شرکت کننده به ترتیب حروف الفبا شامل : اخلاص پیشگان – تجاری – دیتا – فن آوری – ندای وظیفه  و نوجوانان بودند که پس از شرکت در جلسه آموزشی و توجیهی به مدت دوهفته و با انجام 21 بازی  به رقابت یکدیگر پرداختند . در پایان و برحسب امتیاز کسب شده  به ترتیب تیم های : ندای وظیفه ، اتحاد و دیتا موفق به کسب مقام اول تا سوم این دوره از بازی ها شدند . ضمنا تیم نوجوانان به عنوان تیم منتخب اخلاق و شهامت این بازی ها اتنخاب گردید .