مشترکین محترم به اطلاع می رساند با توجه به برگردان کافوی پاسارگاد در مرکز صدوقی از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 95/06/04 مشترکین محدوده خیابان بیهقی 8 تا بلوار پزشک بمدت 48 ساعت قطع و72 ساعت دچار اختلال میگردند.پیشا پیش از صبوری شما متشکریم