حساب کاربری

اطلاعات حساب کاربری
فاصله و تمام علائم بجز نقطه،زیرخط، خط تیره مجاز می باشد.
پست الکترونیک معتبر، کلیه ایمیل ها از سیستم به این آدرس فرستاده می شود. آدرس ایمیل عمومی نمی شود و تنها اگر شما مایل به دریافت رمز عبور جدید و یا دریافت اخبار خاص یا اطلاعیه ها از طریق ایمیل باشید ، استفاده می شود.
یک رمز عبور برای حساب جدید در هر دو فیلد تهیه کنید.
اطلاعات پرسنلی
اگر کارمند شرکت مخابرات کرمان هستید این قسمت را تکمیل کنید.
لطفاً شماره پرسنلی خود را وارد کنید.
لطفاً کد ملی خود را وارد کنید.
لطفاً شماره حساب بانکی خود را وارد کنید.