اطلاعات امور مشترکین

شهر نام موسسه
کرمان شرکت‮ پيشگامان توسعه ارتباطات – نماینده‮: ‬دیده‮ ‬بان‮ ‬نت
کرمان شركت لايزر - نماینده : فن آوری پدیدار –علم ارتباط زمان
کرمان شركت انتقال‮ ‬داده‮ ‬های‮ ‬رهام‮ ‬داتک– نماینده‮ : ‬اتباط‮ ‬گستر‮ ‬نخل‮ ‬جنوب
کرمان شرکت‮ ‬آریا‮ ‬رسانه‮ ‬تدبیر‮ –نماینده‮ :شایان ارگ
کرمان شکت‮ پارس آنلاين - نماینده : مهندسي تباشير
کرمان شرکت داده پردازی فن آوا –نماینده:گسترش فناوری وپویندگان اطلاعات کارمانیا
رفسنجان پيشگامان توسعه ارتباطات – نماینده‮:‬موسسه‮ ‬فرهنگی‮ ‬وهنری‮ ‬آوای‮ ‬جوان
رفسنجان شرکت‮ ‬داده‮ ‬گستر‮ ‬عصر‮ ‬نوین‮ - نماینده :جهان‮ ‬گستر
سیرجان پيشگامان توسعه ارتباطات – نماینده‮:‬گیلاس‮ ‬رایانه
سیرجان شركت انتقال‮ ‬داده‮ ‬های‮ ‬رهام‮ ‬داتک‮-‬نماینده‮:‬ ارتباط گستر نخل جنوب
جیرفت انتقال داده های رهام دات تک – نماینده‮:آریا‮ ‬سیستم‮ ‬هلیل
شهربابک پيشگامان توسعه ارتباطات – نماینده‮:‬تعاونی‮ ‬دیدار‮ ‬شهربابک
شهربابک شرکت‮ ‬عصر‮ ‬انتقال‮ ‬داده‮ ‬ها‮ –نماینده‮ :‬رایانه‮ ‬عصر‮ ‬دانش
بم پيشگامان توسعه ارتباطات – نماینده‮:‬نخل‮ ‬رایانه‮ ‬کویر
بم شرکت کاراامین ارتباط –نماینده: دروازه داده جنوب شرق
بافت پيشگامان توسعه ارتباطات‮-‬نماینده‮:‬کویر‮ ‬رایان
انار پيشگامان توسعه ارتباطات‮-‬نماینده‮:‬فنی ومهندسی پیشگامان‮ ‬انار
زرند پيشگامان توسعه ارتباطات‮-‬نماینده‮:‬زرنت
زرند شرکت داده پردازی فن آوا-نماینده:البرزنت
کرمان لایزر - نماینده : علم ارتباط زمان
فهرج شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات-نماینده نخل رایانه کویر
عنبر آباد شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات-نماینده آریا سیستم هلیل
زرند آریا رسانه تدبیر-نماینده ارتباطات کارمانیا
بم آریا رسانه تدبیر-نماینده پردازشگران نخل کویر
رفسنجان آریا رسانه تدبیر- نماینده نگین سای کویر رفسنجان
جیرفت آریا رسانه تدبیر-نماینده ره اورد کویر جیرفت
شهربابک آریا رسانه تدبیر- نماینده ریز افزار بابک
راور آریا رسانه تدبیر- نماینده راور پیام
قلعه گنج داده پردازی فن آوا-نماینده تکاپو
ماهان انتقال داده های رهام داتک-نماینده ماهانت
کرمان ندا گستر صبا- نماینده بارز رایانه
بردسیر پیشگامان توسعه ارتباطات-نماینده پردازشگران مشیز
جیرفت پيشگامان توسعه ارتباطات‮-‬نماینده‮:‬آریا سیستم هلیل
بافت آریا رسانه تدبیر- نماینده کاکتوس رایانه
بردسیر آریا رسانه تدبیر- نماینده آریا نگارش به اردشیر