اطلاعات امور مشترکین

شهر نام موسسه
جيرفت روش ياب جيرفت
رفسنجان مؤسسه فرهنگي آواي جوان
رفسنجان آفتاب رايانه
رفسنجان زمرد سبز
رفسنجان جهان گستر رفسنجان
زرند خدمات فنی مهندسی زرنت زرند
پاریز سيمرغ آوا
شهربابك پويا رايانه فرساد
شهربابك تعاوني ديدار شهربابك
كرمان راه آينده پيام
كرمان مهندسي تباشير
بافت شرکت کویررایان بافت
انار شرکت فنی مهندسی پیشگامان انار
بم شرکت خدماتی اینترنتی تارسنای بم
کرمان شرکت فن آوری پدیدار
کرمان موسسه سروش رسانه کرمان
کشکوئیه رایانه سرای پردیس
کوهبنان شرکت مهندسی گزینه پردازش کوهبنان
کهنوج شرکت اطلاع رسانی فردای کهنوج
کهنوج شرکت پنجره کهنوج
کهنوج شرکت مهندسی ارتباطی دانایی کهنوج
کهنوج کافی نت کامیار
شهربابک شرکت رایانه عصر دانش شهربابک
عنبراباد شرکت ارتباطات پیشرو عنبراباد
فاریاب شرکت مهندسی دانایی کهنوج (شعبه فاریاب)
قلعه گنج شرکت تعاونی کافی نت اطلاع رسانی مهر قلعه شعبه قلعه گنج
جیرفت شرکت فناوری اطلاعات علوم و فنون ماد
جیرفت شرکت فناوری اطلاعات عصر نوآوران
رابر شرکت تعاونی یاس رایانه
راور پیام گستر راور
رابر شرکت تعاونی یاس رایانه
منوجان شرکت پنجره کهنوج
قلعه گنج ارتباطات فن آوا
منوجان کافی نت کامیار
سیرجان گیلاس رایانه سیرجان
رفسنجان سیمرغ آوا شعبه سرچشمه
نوق فردیس نوق
سرچشمه راه آینده پیام
کهنوج کافی نت کامیار شعبه فاریاب
رودبار شرکت مهندسی دانایی کهنوج
بم دروازه جنوبشرق
بم شرکت ارگ جدید
بم شرکت فنی ومهندسی عصر ارتباط