حضور مخابرات منطقه کرمان در جشنواره خرما بم

به شکرانه برداشت محصول خرما ، جشن خرما درشهرستان بم  استان کرمان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان در این جشنواره یک غرفه به نمایندگی از مخابرات منطقه حضور وپاسخگوی بازدید کنندگان در این مدت می باشند. گفتنی است خدمات  این جشن با حضور بیش از 30 هزار نفر به مدت  6 شب در ارگ جدید بم برگزار می شود ومراجعین می توانند از خدمات ارائه شده بهرمند گردند.