نظر سنجی از میزان رضایت مشترکین .G

مشترک گرامی : از آنجا که جلب رضایت مشترکین در راستای ارائه خدمات مطلوب مخابراتی از اهداف مخابرات منطقه کرمان است، لذا این پرسشنامه در رابطه با سرویس های دیتا طراحی گردیده که تکمیل آن به طور دقیق می تواند ما را در ارائه بهتر خدمات یاری رساند.
میزان تحصیلات
Invalid Input

مدت زمان اشتراک
Invalid Input

سرویس گیرنده
Invalid Input

نوع سرویس
Invalid Input

نوع بستر فیزیکی سرویس
Invalid Input

1-تا چه حد از تعهدات مخابرات در ارائه سرویس های دیتا رضایت دارید؟
Invalid Input

2-تا چه حد از سرعت رفع خرابی سرویس خود توسط بخش پشتیبانی (2020) رضایت دارید؟
Invalid Input

3-تا چه اندازه از سهولت دسترسی به بخشهای پشتیبانی راضی هستید؟
Invalid Input

4-تا چه اندازه از نحوه برخورد و پاسخگویی همکاران در واحد فروش رضایت دارید؟
Invalid Input

5-تا چه حد از سرعت سرویس های دیتا رضایت دارید؟
Invalid Input

6-تا چه اندازه از نحوه جبران خسارت توسط مخابرات رضایت دارید؟
Invalid Input

7-تا چه اندازه از دریافت به موقع صورتحساب خدمات دیتا رضایت دارید؟
Invalid Input

8-تا چه اندازه ازمدت زمان پاسخگویی مخابرات به شکایات و درخواستهای خود رضایت دارید؟
Invalid Input

9-تا چه اندازه علاقمند به همکاری و اخذ خدمات مجدد مخابرات نسبت به سایر شرکتهای ارائه دهنده خدمات می باشید؟
Invalid Input

10-تا چه اندازه از اطلاع رسانی مناسب و به موقع خدمات توسط مخابرات رضایت دارید؟
Invalid Input

11-تا چه اندازه مخابرات در ارائه سرویس های دیتا، نوآوری و تنوع را برای مشتریان فراهم کرده است؟
Invalid Input

12-تا چه اندازه از کیفیت سرویس های دیتا رضایت دارید؟
Invalid Input

13-میزان پایبندی مخابرات به تعهدات SLA (توافقنامه سطح خدمات) چگونه است؟
Invalid Input

14-تا چه میزان از مدت زمان درخواست تا برقراری سرویس رضایت دارید؟
Invalid Input

15-تا چه حد تعرفه سرویس های دیتا را نسبت به خدمات دریافت شده مناسب می دانید؟
Invalid Input

16-تا چه میزان دسترسی به سرویس های مورد نظر در شهرستانها در شرایط مساوی با مرکزاستان است؟
Invalid Input

تایید